Obezitologie a bariatrie 2023

Termín konání: 23.11.2023 - 24.11.2023
Místo konání: Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum
Web akce: konferenceob.cz
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: lékaři všech odborností
Popis a program akce: