Národní chirurgický kongres

Termín konání: 10.5.2023 - 12.5.2023
Místo konání: Cubex centrum Praha
Web akce: www.narodni-kongres-cchs.cz/
Druh akce: kongres
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: chirurgie
Popis a program akce:

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych Vás jménem výboru ČCHS pozval na jedinou garantovanou akci naší společnosti v roce 2023, na kongres, který se bude konat v pražském Cubex Centru od 10. do 12. května.

Cílem našeho společného setkání je sdílet naše odborné zkušenosti, informovat se vzájemně o novinkách v rámci jednotlivých specializací našeho širokého oboru, rozvíjet spolupráci multioborovou i kooperaci v rámci jednotlivých odborností.

Velký prostor dostane postgraduální výuka, sesterská sekce, nové technologie aj..

Ve formátu vyzvaných sdělení, vlastních původních sdělení a satelitních sympózií je cílem nabídnout informace z celé šíře chirurgie a přímo navazujících oborů.

Společenský rozměr kongresu vnímáme jako neméně důležitý, s ohledem na snahu budovat provázanou komunikující chirurgickou obec schopnou odborné spolupráce i jednotného postupu při řešení problémů s přínosem pro budoucnost našeho oboru jako takového.

Společenský rozměr kongresu vnímáme jako neméně důležitý, s ohledem na snahu budovat provázanou komunikující chirurgickou obec schopnou odborné spolupráce i jednotného postupu při řešení problémů s přínosem pro budoucnost našeho oboru jako takového.

 

Na setkání se všemi se těší výbor ČCHS
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSC.
předseda

 

5 důvodů, proč se zúčastnit:

- vytvořte si nové kontakty napříč republikou a upevněte ty stávající
- načerpejte nové informace jak ve svém odvětví, tak nad rámec své specializace
- využijte možnosti konzultace témat s kapacitami v oboru
- získejte zpětnou vazbu na Vaši práci
- užijte si příjemný čas s kolegy

 

Důležité termíny:

- konec včasné registrace: 31. března 2023
- lhůta pro příjem příspěvků: 28. února 2023
- oznámení hodnocení příspěvků: 15. března 2023