Léčba rány 2023 – XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Termín konání: 26.1.2023 - 27.1.2023
Místo konání: Pardubice, Univerzita Pardubice
Web akce: www.kongres-cslr.cz/
Druh akce: kongres
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: algeziologie - léčba bolesti, lékaři všech odborností
Popis a program akce:

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradičním XXI. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, který se tradičně koná v malebném městě Pardubice v prostorách místní univerzity.

Cílem této multidisciplinární odborné akce je představení péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem. Nosné téma letošního ročníku je „Nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. Budou uspořádány mnohé workshopy, které prohloubí Vaše praktické dovednosti. V plánu je i panelová diskuze na téma „Aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích“.

Využijeme také jedinečné příležitosti účasti nově zvolené předsedkyně EPUAP prof. Pokorné, abychom se v bloku věnovaném dekubitům seznámili s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě.

Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy, onkologických ran a využití nových technologií v péči o nemocné s ránou. 

Věříme, že kongres svou odborností přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale především povede ke zkvalitnění profesní činnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi v Pardubicích!

Za organizační a programový výbor kongresu
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., předsedkyně ČSLR

 

Záštity

Kongres se koná pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, a prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., rektora Univerzity Pardubice.

 

Důležité termíny

- Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 10. prosince 2022

- Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022

- Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023

-Kongres: 26.–27. ledna 2023

 

Hlavní téma kongresu

- nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

 

Podtémata

- aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích

- nové poznatky v léčbě diabetické nohy

- sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány

- sekce dekubitů

- komplexní péče u stavů komplikujících nehojicí se rány (flebologie, lymfologie, kompresivní bandáže etc.)

- rány v onkologii

- péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem (domácí péče, akutní lůžková péče, paliativní péče)

- požadavky na komplexní péči o kůži v okolí rány (macerace, hyperkeratóza)