15. Střešovický transfuzní den

Termín konání: 23.11.2022
Místo konání: Praha, Kongresové centrum ÚVN, pavilon CH2
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: hematologie, transfúzní lékařství
Popis a program akce:

 


Vážené kolegyně a kolegové, vážení partneři,

dovoluji si vás pozvat na 15. Střešovický transfuzní den, který, jak věřím, bude po složitých uplynulých dvou letech již v podobě, na jakou jsme všichni zvyklí.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili téma, které je pro tuto konferenci nové a věříme, že se setká s příznivým ohlasem.

Vzhledem k půlkulatému jubileu jsme se rozhodli konferenci podpořit i společenským večerem, na který vás též srdečně zvu.

Těším se na vaši účast a setkání v hojné míře.

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.