3. česká neurologická akademie

Termín konání: 22.9.2022 - 23.9.2022
Místo konání: Jihlava, Dělnický dům
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: neurologie
Popis a program akce:

 

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi, prosím, pozvat Vás slovy skotského básníka na 3. českou neurologickou akademii (ČNA), která se bude konat ve dnech 22. a 23. září 2022 v Jihlavě.

Výbor České neurologické společnosti vybral letos naše krajské město Jihlavu kvůli výhodné poloze z hlediska dojezdové vzdálenosti z českých i moravských krajů.

Odborné přednášky na ČNA budou mít i tentokrát výukový a doškolovací charakter. Vybrali jsme pro Vás šest zajímavých témat z neurologické problematiky, která na ostatních školicích akcích nebyla v této formě nedávno probírána, a doufáme, že Vás dokážou obohatit. Každý blok se bude skládat ze tří přednášek, počítáme i s dostatečným časem pro diskuzi. O přestávkách budete mít možnost setkání s našimi sponzory na výstavě v přilehlých předsálích.

Na jaká témata se můžete těšit?

Aktuality ze spánkové medicíny (koordinátor prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.)
⦁ Symptomatická léčba roztroušené sklerózy (koordinátorka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, Csc.)
⦁ Vyšetření likvoru (koordinátor prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.)
⦁ Bolesti hlavy se zřetelem na tenzní etiologii (koordinátor MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.)
⦁ Diagnostika a léčba závratí (koordinátor doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, Csc.)
⦁ Neurozobrazování (koordinátor MUDr. Petr Dušek, Ph.D.)

ČNA je určena pro všechny neurology, kteří se chtějí zdokonalit v přípravě na specializační atestaci nebo si jen zopakovat důležité znalosti a získat nové poznatky z kapitol současné neurologie. Přednášet Vám budou naši špičkoví odborníci.

Jako organizátor akce byla vybrána firma Solen, od které důvodně očekáváme vysoce profesionální zajištění.

Doufám, že letošní ČNA bude v poněkud neklidné době, protkané on-line mítinky, také vítanou příležitostí k osobnímu setkání v přátelském prostředí.

Těším se s Vámi na viděnou v Jihlavě!

prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO

 

www.neuakademie.cz