Nalezené články pro

Hlavní obrázek - Koronavirus není jedinou nemocí v Česku – varují plicní lékaři
18.10.2020 | Tisková zpráva | Hl. rubrika: Téma

Koronavirus není jedinou nemocí, s níž se lidé v Česku potýkají – zanedbáním prevence plicních nemocí kvůli pandemii si „zaděláváme“ na problémy v budoucnu. Například v podobě pacientů s vážnějšími komplikacemi chorob, kterým by bylo možné předejít nebo je alespoň zbrzdit – říkají plicní lékaři. Více

Hlavní obrázek - Koncept T2T je vhodným doplňkovým nástrojem vedení léčby Crohnovy nemoci
14.10.2020 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy zahraniční

Léčba k cíli (treat-to-target, T2T) je považována za efektivní koncept lepšího managementu Crohnovy nemoci. Randomizovaná klinická studie fáze IIIb STARDUST porovnává strategii T2T se standardním režimem udržovací léčby ustekinumabem, monoklonální protilátkou s vazbou na podjednotku p40 interleukinů IL-12 a IL-23. Více

Hlavní obrázek - Modulace S1P receptorů v indukční léčbě UC je účinná a bezpečná
13.10.2020 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy zahraniční

Ozanimod, perorální modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů S1P1 a S1P5, prokázal svou účinnost a bezpečnost po 32 týdnech léčby pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou (UC) v randomizované klinické studii fáze II TOUCHSTONE. Více

Hlavní obrázek - Bariatrická operace obézních diabetiků je prevencí Ca pankreatu
13.10.2020 | Vlastní zpráva | Hl. rubrika: Kongresy zahraniční

Studie, která byla představena na UEG Week Virtual 2020, analyzovala data z 20letého sledování 1 435 350 pacientů s diabetem a obezitou. Celkem 10 620 ich podstoupilo bariatrickou operaci, většina z nich (73 %) byly ženy. Více

Nalezené události pro

Kongres České internistické společnosti ČLS JEP
Místo konání:BVV Brno, pavilon E, brána č. 4
Termín konání:18.11.2020 - 21.11.2020

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti, ale i firemních vystoupení. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu.… Více...

Odborná konference Efektivní nemocnice 2020
Místo konání:Clarion Congress Hotel Praha
Termín konání:24.11.2020 - 25.11.2020

Tato akce je primárně zaměřena na 154 nemocnic s akutními lůžky (fakultní, krajské a městské, soukromé řetězce), které představují více než 160 miliard tržeb a cca 45 % z ročních výdajů zdravotních pojišťoven. Více...

Nalezené pracovní nabídky pro