• Hlavní obrázek - Časopis Gastroenterologie a hepatologie –           2. díl podcastu

  Druhé číslo Gastroenterologie a hepatologie je výjimečné jak svým rozsahem, tak monotematickým obsahem. Podstatná část je věnována 30. výročí zahájení programu transplantací jater v pražském IKEM a představuje ucelené shrnutí této…

Aktuality

Hlavní obrázek - Deskriptivní epidemiologie vybraných hematoonkologických onemocnění v České republice

Hematoonkologická onemocnění jsou považována za páté nejčastější nádorové onemocnění v ekonomicky vyspělých zemích světa. V ČR v roce 2021 dosahovala incidence hematoonkologických onemocnění 6,9 % ze všech onkologických onemocnění (bez diagnózy C44), mortalita dosahovala 7 % z celkové mortality onkologických onemocnění. Více...