Ukázaly to zkušenosti, které VZP nasbírala za čtyři roky fungování speciální služby pro roztržité klienty. 

V rámci této služby jsou oslovováni ti, kdo dluží jen krátkodobě a je předpoklad, že třeba jen v návalu jiných povinností zapomněli pojistné uhradit. Do roku 2014 obesílala VZP všechny dlužníky v průměru jedenkrát ročně dopisem. To už ale velké části z nich naběhlo k dlužné částce pojistného i penále. Nyní jsou na dluh upozorněni automaticky ve chvíli, kdy dosáhne hranice 300 korun, díky čemuž se mohou penále buď úplně vyhnout, nebo předejít jeho nárůstu.

Od spuštění projektu rozeslala VZP krátkodobým dlužníkům 1 603 851 upozornění a klienti na jejich základě VZP uhradili přes 2 miliardy 137 milionů korun.

Údaje z konce loňského roku navíc ukazují, že přínos projektu pro pojišťovnu je rok od roku vyšší. Za rok 2017 klienti uhradili dlužné částky ve výši 785 milionů, což je o 50 % více než za srovnatelné období v roce 2016.

 Prostřednictvím uvedené služby je možné rovněž dohledat platbu se špatně zadaným variabilním symbolem, včas zjistit nesprávnou výši úhrady, chybné číslo účtu příjemce apod. Dalším přínosem projektu je možnost upozornit plátce na důležité změny, jako například na přechod účtů VZP k ČNB.


Zavedení služby přispělo i k částečné aktualizaci kontaktů. Zatímco v roce 2016 dosáhla úspěšnost doručení zpráv u samoplátců 86,29 % a u zaměstnavatelů 91,2 %, v roce 2017 bylo doručeno 89,89 % výzev samoplátcům a zaměstnavatelům dokonce 98,92 %.

Ze čtyřletých zkušeností rovněž vyplynulo, že nejúspěšnější je komunikace prostřednictvím datových schránek – na takto zaslané výzvy klienti v roce 2017 uhradili 45,54 % dlužné částky. Efektivita upozornění zaslaných e-mailem je 24,38 % a u SMS zpráv je to 20,64 %.

 Úspěch projektu závisí mimo jiné na tom, zda budou mít plátci pojistného v databázi VZP aktualizované kontakty – číslo mobilního telefonu, adresu e-mailu či datovou schránku. I ve svém vlastním zájmu by si měli zkontrolovat, zda má pojišťovna jejich aktuální údaje pro elektronickou komunikaci.