"Chceme přispět k tomu, aby informovanost široké veřejnosti o metastatickém stádiu rakoviny prsu byla větší a pacientky s tímto onemocněním byly přijímány společností jako ženy, které jsou sice nemocné, ale stále mohou žít plnohodnotný život," řekla ředitelka Onko Unie Petra Adámková. Nejdůležitější pro pacientky je v současnosti možnost moderní inovativní léčby a psychologická a sociální podpora.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě a v roce 2018 budou mít onkologická onemocnění celosvětově zodpovědnost odhadem za 9,6 milionu úmrtí. V Česku se nyní léčí zhruba 91.000 pacientek s rakovinou prsu, nových případů onemocnění je kolem 7000 ročně a přes 3000 z nich má rakovinu prsu v metastatickém stadiu.