Medicína

Hlavní obrázek - Část pacientů se STEMI těží z metody PISCO
19.6.2018 | N/A | Aktuality z medicíny

Tlakově řízená intermitentní okluzní terapie koronárního sinu (PISCO) může být u určitých pacientů s infarktem myokardu s elevací ST segmentu (STEMI) spojena s menším rozsahem infarktu a lepší mikrovaskulární funkcí. Dokládají to výsledky studie OxAMI-PICSO zveřejněné během konference EuroPCR v Paříži a v časopise EuroIntervention. Více...

Hlavní obrázek - Další krok v prevenci akutních exacerbací CHOPN
15.6.2018 | Lenka Kadeřávková | Aktuality z medicíny

Klinická studie DYNAGITO prokázala efekt duální bronchodilatační léčby LAMA/LABA. Ve srovnání s monoterapií LAMA snížila výskyt středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN o 7 % Více...

Hlavní obrázek - „Paradox obezity“ u CHOPN neplatí při BMI nad 40
7.6.2018 | N/A | Aktuality z medicíny

Studie naznačují, že pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) přináší nadváha nebo obezita výhodu z hlediska mortality i morbidity. Podle nové studie tento „paradox obezity“ neplatí u pacientů s CHOPN a extrémní nadváhou, tj. s indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším než 40 kg/m2. Více...