První zákrok proběhl 6. září. Jak popsal doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno, pacientem byl muž ve věku 73 let s rizikovými faktory ICHS. „Pomocí katétrů a koronárních stentů mu byl proveden léčebný zákrok na kmeni levé věnčité tepny. Pacient měl zároveň významně sníženou funkci srdeční pumpy a bez zavedení tzv. preventivního použití mechanické srdeční podpory by byl technicky náročný zákrok spojen s vysokým rizikem,“ uvedl doc. Kala. Pokračoval, že do koronární tepny byl pacientovi implantován lékový stent a před implantací i po ní byl přesně vyhodnocován rozsah postižení i výsledekintervence pohledem do nitra tepny za pomoci intravaskulárního ultrazvuku.

FN Brno se zaměří na krátkodobé využití mechanických srdečních podpor, které jsou do určité míry schopny nahradit srdce jako pumpy. Spolupracuje s brněnským Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, a to z toho důvodu, že spolu s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze jde o jediná kardiochirurgická centra, která mohou implantovat mechanické srdeční podpory a mají také transplantační program. Zároveň disponují rozsáhlými zkušenostmi s problematikou a ochotně se o ně dělí. V případech, kdy budou pacienti vyžadovat dlouhodobější srdeční podporu, budou z FN Brno do CKTCH předáni. Celkově je program určen především pro pacienty s infarktem myokardu a s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Zčásti půjde o vysoce rizikové plánované katétrové léčebné výkony a zčásti se bude jednat o pacienty vyžadující urgentní či emergentní zákrok.

 

Jak přesně zákrok s využitím mechanické srdeční podpory probíhal? Na webových stránkách FN Brno uvádíte, že pacient byl při vědomí a komunikovali jste s ním. Jak tuto nezvyklou situaciprožíval pacient a lékaři?

Ano, to je pravda, pacienta jsme nemuseli uspat a využili jsme zklidnění pomocí analgosedace, která byla vedená anesteziologem. Zvláště pro kolegu kardiochirurga bylo to, že při náročném výkonu je pacient při vědomí a můžeme se s ním do určité míry domluvit, velmi neobvyklé. Pro nás intervenční a neinvazivní kardiology je naopak takto vedené zklidnění běžné a vždy se nejdříve snažíme využít analgosedaci a posoudit její efekt. Většinou ale používáme analgosedaci přivýkonech, které trvají výrazně kratší dobu. V tomto případě byl zákrok poměrně dlouhý,okolo tříhodin,a v jeho průběhu jsme zvažovali i plnou anestezii, ke které jsme však nemuseli přistoupit. Pacientovi jsme celý postup pečlivě vysvětlili, byl při vědomí v takovém polospánku, že mohl celý zákrok sledovat, což ne každý chce a ne u každého je to vhodné. I kdybychom ale chtěli, uspořádání přístrojů a technologií je takové, že pacient v zásadě vidí pouze na obrazovku, na které může sledovat intervenční zákrok. A na závěr je potřeba zmínit i to, že podané léky způsobí tzv. krátkodobou amnézii, takže i když s pacientem mluvíme v průběhu výkonu, po jeho ukončení si téměř bez výjimky prakticky nic nepamatuje.

Jaký je stav pacienta s odstupem tří týdnů po operaci?

Pacienta jsme ve velmi dobrém celkovém stavu propustili čtvrtýden po zákroku a další průběh onemocnění je příznivý. Nadále bude sledován svým kardiologem a na naší kardiologické klinice. Vlastní zákrok na koronárních tepnách proběhl výborně. Technicky byl ale poměrně náročný, spojený s implantací čtyřlékových stentů, takže hodně důležité je, aby pacient bral doporučenou medikaci, která by měla zabránit zhoršení stavu.

Předpokládáte, že do programu bude zahrnuto asi 30 pacientů ročně. Kdy plánujete další operaci s využitím přístroje ECMO?

Zatím využíváme krátkodobou mechanickou srdeční podporu u plánovaných katétrových intervenčních výkonů u pacientů, kteří mají velmi vysoké klinické riziko, a to z různých důvodů. Pokud budeme mít vhodného pacienta, další výkon se uskuteční3. 10. 2019. Osobně se hlavně těším na spuštění tohoto programu u pacientů akutních a emergentních, což už ze své podstaty jsou situace nesrovnatelně náročnější jak propacienta s akutními obtížemi, tak procelou organizaci péče a týmy lékařů a nelékařů. Máme vytvořený tzv. ECMO tým, který je poměrně široký a který se průběžně intenzivně školí a získává zkušenosti.

Lucie Barošová