V minulém roce stála péče o klienty VZP, u nichž lékaři vykázali nákazu HIV, více než 376 milionů korun. To je v průměru přes 218 tisíc korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tzn. zhruba 168 tisíc korun na pacienta. Pro srovnání – v průměru vydává VZP na péči o jednoho svého běžného klienta necelých 30 tisíc korun.

Jak už bylo zmíněno výše, optimistickou zprávou je fakt, že výrazný dlouhodobý nárůst nových případů HIV v ČR zaznamenávaný od roku 2002 kulminoval v roce 2016 počtem 286 případů. V roce 2017 byl zaznamenán pokles o 32 případů na počet 254, tj. na úroveň nižší než v roce 2015. S očekáváním byl sledován vývoj záchytu nových případů v roce 2018.  Za období leden až říjen roku 2018 bylo nově zjištěno 178 případů, což je o 40 méně než ve stejném období předchozího roku 2017.
Stávající data naznačují, že celkový počet za rok 2018 bude zhruba na úrovni roku 2012. Velmi pravděpodobně se tudíž zastavil dlouhodobý trend nárůstu nových případů infekce HIV v ČR.  Pokles byl zaznamenán zejména ve skupině mužů majících sex s muži, přesto se tato skupina i nadále dominantně podílí na přenosu HIV (66,9 % v roce 2018). Podíl heterosexuálně přenesených infekcí vzrostl na 27,0 % a podíl injekčních uživatelů drog zůstává nízký (1,7 %).

Výrazný pokles počtu případů v letech 2017 a 2018 nejpravděpodobněji souvisí se změnou mezinárodních i národních doporučení, jež požadují, aby léčba byla zahajována co nejdříve po zjištění HIV pozitivity. Infekčnost úspěšně léčených pacientů zásadním způsobem klesá a tím se snižuje možnost přenosu HIV infekce v populaci. Podíl léčených pacientů z počtu pacientů v péči výrazně narůstal ze 78,1% v roce 2015 na 86,4% v r. 2016, 91,6% v r. 2017 a 95,4% v r. 2018.

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

V případě obavy z možné nákazy si může každý nechat zhotovit diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření je možné požádat buď ošetřujícího lékaře, anebo absolvovat odběr krve v některé poradně AIDS nebo ve Státním zdravotním ústavu. Výsledek testu je hotový do 14 dnů.