Kongresy

Hlavní obrázek - Fakta a mýty v antitrombotické léčbě
8.12.2017 | Kristýna Čillíková | Kongresy domácí

Je protidestičková léčba kyselinou acetylsalicylovou skutečně účinná? Jakou lékovou formu zvolit? Řekl warfarin skutečně své poslední slovo? A jak připravit pacienta léčeného antitrombotiky na operační výkon? Více...