• tivozanib (Fotivda, Eusa Pharma) – pro první linii léčby dospělých pacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk a dospělých pacientů, u nichž došlo k progresi onemocnění po jedné předchozí léčbě cytokinovou terapií pro pokročilý karcinom renálních buněk a dosud nebyli léčeni inhibitory signálních drah VEGFR a mTOR;
  • ribociclib (Kisqali, Novartis) – v kombinaci s inhibitorem aromatázy pro iniciální endokrinní terapii postmenopauzálních žen s HR+/HER2- lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu;
  • kladribin (Mavenclad, Merck Serono) – k léčbě dospělých pacientů s vysoce aktivní relabující roztroušenou sklerózou;
  • kombinaci glecaprevir/pibrentasvir (Maviret, AbbVie) – pro léčbu chronické hepatitidy C všech genotypů;
  • trojkombinaci sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi, Gilead) – pro léčbu chronické hepatitidy C všech genotypů;
  • generickou verzi kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir disoproxil (Mylan) – pro léčbu infekce HIV-1 u dospělých pacientů (ve stejné indikaci jako originální přípravek Atripla, BMS/Gilead);
  • generickou verzi nitisinonu (MendeliKABS) – pro léčbu hereditární tyrozinemie typu 1 (originální přípravek Orfadin, Swedish Orphan Biovitrum International);
  • další biosimilární adalimumab (Imraldi, Samsung Bioepis) v EU (referenční přípravek Humira, AbbVie) – pro léčbu revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, axiální spondylartritidy, psoriatické artritidy, psoriázy, dětské psoriázy, hidradenitis suppurativa, Crohnovy choroby, pediatrické Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy a uveitidy.