„Tato zjištění podporují narůstající objem publikovaných poznatků, které poukazují na klíčový biologický rozdíl mezi pohlavími v riziku Alzheimerovy nemoci,“ píšou autoři v abstraktu. V čerstvé studii popisované v JAMA Neurology se rozdíly mezi pohlavími projevily nejčastěji v entorinální kůře. Pro odborný server MedPage Today, jenž o práci rovněž informoval, Dr. Sperlingová vyslovila názor, že získané znalosti by mohly být využity k vytvoření vhodných preventivních terapií.

Server MedPage Today připomíná, že Alzheimerova demence i patofyziologie AN se vyskytují častěji u žen než u mužů. Mezi nosiči apolipoproteinu E (APOE) ε4, a to jak staršímidospělými, kteří mají kognitivní funkce v normě, tak i osobamis mírnou kognitivní poruchou, ženy vykazovaly vyšší hladiny tau proteinu v mozkomíšním moku (MMM) než muži. Metaanalýza provedená v loňském roce prokázala vyšší koncentrace celkového a fosforylovaného tau proteinu v MMM u nosičů APOE ε4, s nálezy řízenými abnormálními hladinami beta amyloidu.

Sperlingová a kol. studovali dva průřezové soubory dat 296 klinicky normálních jedinců, kteří v době od ledna 2016 do února 2018 podstoupili PET vyšetření tau proteinu a beta amyloidu. Jednalo se o 193 účastníků studie HABS (Harvard Ageing Brain Study; věk 55–92 let, 61 % žen) a 103 osob zařazených do kohorty ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative; věk 63–94 let, 51 % žen). Průměrné skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) v každé skupině činilo přibližně 29 bodů na 30bodové stupnici. Mezi jedinci s prokázanou přítomností beta amyloidu měly ženy v entorinální kůře více tau proteinu než muži a tento rozdíl se v obou kohortách zvětšoval s narůstajícím množstvím amyloidu, tj. při vyšší zátěži beta amyloidem ženy vykazovaly více tau proteinu v entorinální kůře než muži.

V samotné amyloidní zátěži nebyly u starších dospělých hlášeny rozdíly mezi pohlavími. To může podle Sperlingové a kol. naznačovat, že rozdíly mezi muži a ženami se objevují až po nástupu akumulace beta amyloidu.

Studie měla několik omezení, například kohorta ADNI byla starší, vykazovala nižší výkon paměti a mohla být pokročilejší, pokud se jedná o průběh předklinické AN. Kohorty se také lišily ve způsobu hodnocení hladin beta amyloidu. Výsledky by tak podle autorů měly být posuzovány opatrně.