Program koncertu nazvaného Pomáháme s Českou filharmonií je složen z děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Doplní je jedna skladba Johanna Sebastiana Bacha.

„Šíření koronaviru jsme všichni zpočátku sledovali s odstupem a říkali jsme si, že to snad brzy přejde a situace nebude až tak vážná,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček. Epidemie koronaviru, která do Česka dorazila na začátku března, ale donutila filharmoniky zrušit řadu vystoupení. „Koncerty jsme museli zrušit, ale hned jsme začali přemýšlet i o tom, jak a komu bychom mohli pomoci, zvlášť když jsme sami zaznamenali tak ohromnou vlnu solidarity od našich posluchačů, kteří nechtějí vracet vstupné, aby zahladili vzniklé ztráty,“ vysvětlil Mareček, proč se filharmonici rozhodli uspořádat benefiční vystoupení.

Během koncertu budou moci diváci poslat libovolný příspěvek do veřejné sbírky organizované Nadací Via. Výtěžek benefice se rozdělí mezi čtyři nemocnice pečující o těžké případy lidí s koronavirovou infekcí. Konkrétně jsou to Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nemocnice vybrané peníze použijí na nákup zdravotnických pomůcek, které nejvíce potřebují.