Aktuality

Hlavní obrázek - Spinraza už i pro dospělé pacienty

Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala aktuální oznámení pro odbornou i laickou veřejnost. Týká se léčby dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií (geneticky potvrzenou diagnózou 5qSMA – tedy homozygotní delecí či heterozygotní delecí a mutací v genu SMN1) a její úhrady. Více...