• Hlavní obrázek - Jen minimum dospělých s ADHD se léčí

    Efektivní terapie dokáže zabránit nepříznivým zdravotním a sociálním důsledkům poruchy, závislostem, nadužívání zdravotní péče, nehodovosti, potížím se zákonem

Aktuality

Hlavní obrázek - Část pacientů se STEMI těží z metody PISCO

Tlakově řízená intermitentní okluzní terapie koronárního sinu (PISCO) může být u určitých pacientů s infarktem myokardu s elevací ST segmentu (STEMI) spojena s menším rozsahem infarktu a lepší mikrovaskulární funkcí. Dokládají to výsledky studie OxAMI-PICSO zveřejněné během konference EuroPCR v Paříži a v časopise EuroIntervention. Více...